Künye

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü
CANDEMİR SARI

Haber Yönetmeni
SÜLEYMAN CEMRE SARI

Görsel Yönetmen
İLYAS KOSER

Sosyal Medya Yönetmeni
BERK CAN ÖZDEMİR